salto

12/02/2018

Doi atlec sun n scialier plu aut


N sada ai 10 de fauré iel stat a Pelizzano tla Val di Sole la sgonda garejeda naziunela jëuni de chesta sajon. Mplu valova la garejeda di atlec y l atletes sota 14 ani per l titul talian. I propi te chësta categoria ala scialdi butà ajache udon tl saut doi mutons dl Schiclub Gherdëina sun l scalier plu aut. Samuele Comazzi, che fova mpue l favorit y a nce purtà na bela prestazion, à pudu sparti l titul talian cun Manuel Senoner. Chësc atlet à propi fat na garejeda de marueia y ti ie stat ai mutons che à doi ani deplu de ël. Ma nce tla cumbineda se al cumpurta scialdi bën, ajache cun na bela prestazionl tl pudeje al manteni n post sun l podest y à fina via si garejeda al terzo post. Samuele fova nia da bater i a purta a cesa si sgondo titul talian.
Si sor Camilla ie stata nia da manco y à tla cumbineda venciú l titul, do che la fova terzo do l saut. Tla proa de pudeje ala dejmustra de vester la plu sterscia sun i schi strenc.
Pudon nce auze ora Florian Schmalzl, che garejea tla categoria di mutons sota 10 ani, che à purtà a cësa doi sgondi plazamënc sibe tl saut che nce tal cumbineda. Chisc mutons sauta sun n pitl saut, l HS20. Nce i mutons y la mutans sota 12 ani porta ora si garejeda sun l pitl saut i udon che Manuel Senoner à nce tlo venciú dan Camilla Comazzi. N possa propi vester cuntënc de chisc resultac ma savon che n muesa laure inant cun lezitënza per pudëi te n dauni vester al autezza dla cuncurënza internaziunela.
La lingia de garejedes jirà inant bele l proscimo fin dl ena, ulache l sarà da ji a Tarvisio a purté ora n sada na proa de saut, y n dumenia chëla de cumbineda nordica. Ti mbincion a nosc atlec na bona fertuna.

Werner

Sponsor

Raiffeisen Gherdeina
ITC Raetia sezion Sport GherdëinaCentro Fondo S.Cristina

Foto

Facebook