fondo

12/02/2019

N fin dl ena de or per Silas!


Beliscimi resultac per i atlec dl Sci Club Gherdëina ala 4^ edizion dl Pinocchio de pudejé a Lama Mocogno ti Appennini Emiliani. La pistes de Lama fej pert de n beliscimo zënter cun nëif artifiziela. Tlo iel unì purtà ora la garejeda tl format de Gimkana n sada y la garejeda tla tecnica liedia n dumënia. Tla Gimkana ie Demez Silas stat bon de vëncer tla categoria U16. Dala mutans à Planker Denise fat l segondo y Franzoni Vivien l terzo post. Stuflesser Martin, che garejea tla U14, à fat n boniscimo 8. plazamënt.

Dumënia se tratovel pona de desmustré artenienza, i majri cumbatova sun n purtoi de 7,5km, la mutans y i mutons dla U14 sun un de 5km. Demez Silas fova nce bon de vëncer chësta. Planker Denise à purtà a cësa la bedaia de arjent y Franzoni Vivien chëla de lën, che nes desmonstra che les ie te na gran forma. Stuflesser Martin à tlo desmustrà si pont de forza sun la tecnica liedia y ie ruvà segondo.

Chiche ove nce fat pea l Skiri Throphy a Tesero ai 20.01.2019, tla Val de Flëm, ova la puscibltà de cumbater tla tlassifica dla combinata „Skiri-Pinocchio“. Demez Silas à venciù la combinata, Franzoni Vivien y Martin Stuflesser segondi, for te si categoria. Braviscimi a duc y de gra a Hofer David che ie furnà ju pea! (e.i.)

Sponsor

Raiffeisen Gherdeina
ITC Raetia sezion Sport GherdëinaCentro Fondo S.Cristina

Foto

Facebook