Schi Club Gherdëina Raiffeisen - 2023/24

N SALUT DAI AMBOLC DE GHERDËINA y dal rapresentant dl chemun de Ciastel STIMEI ATLEC Y TRAINADËURES, STIMEI GENITORES Y APASCIUNEI DE SPORT l ie inò n plajëi per mé pudëi scrì a inuem di ambolc de Gherdëina la paroles de salut per chësc cudejel che ie ntant deventà na bela tradizion. L ie for inò da se fé marueia de tan de atlec y tan de atletes che vën do ca te nosta valeda. L Schi Club Gherdëina ne pieta nia mé la puscibltà de pratighé n bel sport a nosc mutons; per drët se tratel de n gran servisc che vën pità a nosc jëuni y nsci nce a duta la cumenanza. L tleca cialé ala cumpëida di scric ite tla sezions defrëntes per capì ce mpurtanza che chësta lia à per nosta valeda. A nosc jëuni ti vëniel dat da una na pert la puscibltà de mparé nsci n sport a n livel dassënn aut che ti dajerà a vel’ un nce la puscibltà de fé l saut tl sport prufesciunel. Dal’autra pert possa nsci nosc jëuni nce mparé, tres l sport, valores mpurtanc Cela do dut chël che I skipass à da te pité, dant al dut la nfurmazions sun la garanzia per I inviern 2023/2024 da liejer sun DOLOMITISUPERSKI.COM Cunsorz Lifc de Gherdëina - Mont de Sëuc Consorzio lmpianti Fune Val Gardena - Alpe di Siusi · info@gardenaseiseralm.com NFURMAZIONS T +39 0471 795 350 jobs@gardenaseiseralm.com DEVËNTA NCE TU N STEWARD MANDA TI CURRICULUM VITAE A: DAL PA ZECHE PLU DE BEL? © valgardena.it che ti sarà de utl per si vita tl daunì: i se renderà cont che n muessa fé sacrifizies per arjonjer n ubietif, i mparerà a tenì dur canche la va debujën y i capirà che nce pierder fej pert nia mé dl sport ma nce dla vita. Ai trainadëures ti mbinci na bona man per vester boni de zidlé ti mutons la pascion per chësta bela disciplines sportives. Tl medem mumënt ti va n gran rengraziamënt da pert di chemuns al cunsëi dl Schi Club y a duc chëi che lëura ntëurite di per di, per si mpëni tl purté inant n’atività che for plu y plu se damanda prufesciunalità y ardimënt per arjonjer de biei traverc, coche chëi arjonc dal Schi Club ti ultimi ani. A inuem di chemuns de Gherdëina mbinci na bona sajon agonistica, Tobia Moroder Ambolt de Urtijëi Tobia Moroder - Ambolt de Urtijëi Roland Demetz - Ambolt de Sëlva Christoph Senoner - Ambolt de S. Cristina Walter Alfarei - Assessëur de Ciastel 15 14 Schi Club Gherdëina 2023-24

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc0Mjk=