biathlon

08/02/2017

Coppa Italia “Fiocchi“


L ultimo fin dl’ena iel stat a Lago di Tesero, tla Val de Flem, doi garejedes che valova per la Coppa Italia”Fiocchi”. N sada iel unì purtà ora na sprint y n dumënia n “inseguimento”. Nce atlec dl Schiclub Gherdëina à tëut pert a chësta garejedes.

Da auzé ora iel la vënta da n sada de Hannes Breitenberger (foto), l jëunn de Ulten che fej la sezion sportiva dl’ITE a Urtijëi. Per Hannes se tratel de si prima vënta tla categuria aspiranc, di jëuni nchin a 17 ani. Da pitl venciova Hannes duta la garejedes, ultimamënter àl abù da scubater mpue cun l stlupeté, de pudejé iel for stat scialdi bon. Samuel Mussner, si trainadëur, m’à dit plu iedesc che tl training stlupetea Hannes for scialdi bën, dinrer lascel ora na scëiba y perchël iel da se fé marueia che pra la garejedes ti butela mé n tant. Mé che savon duc che training ie training y garejeda ie garejeda. Pra la garejedes se tratel de vester mentalmënter plu che stersc; suvënz toma mo ite la cumpunënta emotiva che à dessegur da nfé cun la jënt che cëla pro. Coche dit al scumenciamënt, n sada, pra la sprint (6 km y doi iedesc stlupeté) ti àla a Hannes butà dassënn. Ël à tucà tramedoi iedesc duta la scëibes y à venciù si garejeda. L segondo atlet ie stat de 20,5 secunc plu pëigher de Hannes. Da junté fossl che n sada fova l tëmp dut auter che bel; l pluvova do la rata bëndebo dassënn y chësc fova n gran desturb per i atlec.

N dumënia iel stat l “inseguimento” y iló ne ti àla nia plu tan butà a Hannes. Ala fin iel ruvà setimo. Tla categuries di majeri à Carmen Runggaldier y Irene Lardschneider venciù tramedoi dis si garejedes.

Resultac Sprint:

Aspiranc mutons ( U17) 6 km
1. Breitenberger Hannes (SC Gherdëina) 17.10.0 ( 0 0 )
2. Giacomel Tommaso (GS Fiammegialle) 17.30.5 ( 1 3 )
3. Leonesio Iacopo (Brusson) 18.03.9 ( 1 1 )

Aspiranc mutans 5 km
12. Dejori Verena (SC Gherdëina) 20.50.0 ( 3 2 )
14. Nocker Linda (SC Gherdëina) 21.06.5 ( 2 2 )

Jëuni mutans ( U19) 6 km
1. Lardschneider Irene (Fiamme Gialle) 18.29.0 ( 0 2 )
2. Comola Samuela (Esercito) 19.38.1 ( 1 1 )
3. Sartor Marianna (Fiamme Gialle) 19.39.6 ( 1 1 )

Junior/ Senior 7,5 km
1. Runggaldier Carmen (Fiamme Oro) 23.11.1 ( 0 2 )
2. Cogilli Alice (Focolaccia SCI) 26.11.8 ( 1 2 )

Resultac Inseguimento

Aspiranc mutons ( U17) 7,5 km
7. Breitenberger Hannes (SC Gherdëina) 44.30.8 ( 1 0 4 3 )

Aspiranc mutans ( U 17) 7,5 km
9. Dejori Verena (SC Gherdëina) 50.9.0 ( 1 1 3 2 )
15. Nocker Linda (SC Gherdëina) 51.40.3 ( 1 0 3 1)

Jëuni mutans ( U19) 7,5 km
1. Lardschneider Irene (Fiamme Gialle) 43.39.7 ( 0 0 2 2)
2. Comola Samuela (Esercito) 44.43.9 ( 0 0 0 1)
3. Vigna Martina (Entraque Alpi M.) 46.47.9 ( 1 0 0 1)

Junior/ Senior ( 10 km)
1. Runggaldier Carmen (Fiamme Oro) 53.52.5 ( 0 0 0 1 )
2. Tanaka Yurie (JPN) 55.08.8 ( 0 0 3 1 )
3. Mitsuhashi Rina (JPN) 56.14.5 ( 2 2 0 2 )

Sponsor

Raiffeisen Gherdeina
ITC Raetia sezion Sport GherdëinaCentro Fondo S.Cristina

Foto

Facebook