Schi Club Gherdëina Raiffeisen - 2021/22

Chëst ann ei abù la fertuna de pudëi tò pert a mi prim campionat dl mond a Cortina. L’emozion fova scialdi granda canche, puec dis dan l scumenciamënt dla garejedes, me iel unì dit che saré una dla 4 talianes che possa fé la libra n cësa. I prims dis ne à l tëmp nia judà pea y nsci à i urganisadëures messù mudé l prugram: mpede 3 proes nen ons mé fat una sun dut l purtoi y na segonda mé nchin amez. L di dla garejeda ons urtà bel tëmp y cun la nëif frëscia di dis dant fovel na beliscima cuntreda. I ulenteres laurova di y nuet per njenië ca l purtoi a puntin y pernanche é taià l travert me ei mpensà che l fossa bel a furné ju mo n iede y nsci iela ala fin stata. É abù la puscibltà de tò pert a mo 2 garejedes che ne fova nia unides prugramedes. É pudù sté mpede mé 5 dis 10 dis te n bel hotel ulache fan mé nëus talianes y ulache l maië fova scialdi bon. Dastramp da muië fova che l manciova l publich y dantaldut me desplajovel che nianca i genitores à pudù unì a ti cialé ala garejeda, ma chësta sajon fova bëndebò particulera y perchël pudons vester cuntënc che on pudù fé chësc campiunat. L ie stat na beliscima esperienza y spere che nce tl daunì arei la puscibltà de tò pert a d’autra gran manifestazions cun la presënza dl publich y na majera atmosfera. Nadia Delago nadia delago Esperienza a Cortina d'Ampëz SCHICLUB - GHERDËINA 2021|22 83

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc0Mjk=