Schi Club Gherdëina Raiffeisen - 2021/22

Lidia Bernardi se à metù a despusizion, deberieda cun 14 d’autri candidac, per jì inò ite te cunsëi nuef Bernardi: »M’l’é penseda giut, ma ulësse mpo dé inant mi cuntribut per l Schi Club Gherdëina, dantaldut nce per pudëi ti sté do y cuordiné mi opra che me sta tan a cuer, l Ski College. Me é mpensà de jì mo inant ti proscimi ani y tl medemo mumënt de njenië ca zachei che tulëssa ite mi ncëria. Tlo ons n valgun de biei jëuni da druch y cun pascion, che pudëssa zapé ite te mi stiera. Rengrazie mo dla crëta y spere che me sustenieise nce ti proscimi ani.« LITA CUNSËI NUEF Lidia Bernardi ti à dat inant la parola al presidënt de lita Ivo Senoner, che à fat si lëur a puntin, cun la pruposta de lité dui chindesc i candidac te cunsëi, mpede lité un a un y da dedò n coopté doi o trëi. L’assemblea generela se à dit a una, nscila nce cun i revisëures che resta i medemi, y nce i probiviri. Te cunsëi nuef iel laite Lidia Bernardi, Werner Dejori, Edi Piazza, Karl Heinz Goller, Michael Mair am Tinkhof, Angelo Senoner, Marco De Nardin, Alex Linder, Gerhard Demetz, David Hofer, Christian Broll, Luciano Montrucoli, Georg Rabanser, Simon Demetz y Stefan Kostner. La ncëria da presidënt/a, nsci coche l’autra ncëries, se fej pona ora l cunsëi nuef te na senteda a pert. veles dl Cunsëi nuef Passa 100 iscrizions per l Ski College Raetia 2021/2022 Dal 2020 inant ie l Istitut Tecnich Economich Raetia de Urtijëi unì recunesciù coche »Ski College« dala FISI. L Schi Club Gherdëina cunlëura. La statistiches n con’ dla iscrizions te chisc ani Tl 2007/2008 àn scumencià cun de ndut 18 iscrizions ala sezion sportiva dla scola auta de Urtijëi, 12 per l schi alpin y 6 per l schi nordich. La cumpëida ie jita su for deplù: l ann do n fòvel 30, pona 40, 64 y 73. Cater iedesc mo n tan’ de iscrizions te puec ani. Dal 2020 incà iel pona stat l recunescimënt da pert dla FISI dla sezion sportiva dl ITE Raetia coche »Ski College«, ti dajan nce l inuem ufiziel nuef Ski College Raetia. Tl ann de scola permò stlut via, chël dl 2020/2021 iel stat 93 iscrizions. Te chël che scumencerà de setëmber n saràl bën 101: 70 pra l schi alpin, 16 pra l schi nordich, 5 pra l snowboard, 9 pra l freestyle y 1 pra l tennis. David Lardschneider DOVIA DA MAN CIANCIA: Stefan Kostner, Luciano Montrucoli, Georg Rabanser, Karl Heinz Goller, David Hofer, Edi Piazza, Gerhard Demetz, Alex Linder, Marco De Nardin DANCA DA MAN CIANCIA: Christian Broll, Lidia Bernardi, Simon Demetz, Werner Dejori, Angelo Senoner, Michael Mair am Tinkhof 43 SCHICLUB - GHERDËINA 2021|22

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc0Mjk=