salto

28/09/2019

Manuel, Jessica y Daniela sul scialier plu aut

I atlec jeuni dl saut y dla cumbineda nordica dl Schiclub Gherdeina se a fat valei ntan l ultima garejedes a livel naziunel y internaziunel.
Manuel Senoner ië stat bon de vëncer la garejda de saut sun l HS 66 cun doi sauc de 60,5 y 60 metri. Mplu se al mo davania autra doi ventes, una sun l saut dal HS 32 y daldo mo tla cumbineda.

Dut chesc tla categoria di mutons sota 14 ani ulache l ie nce a cë tla tlassificha generela dla Coppa Italia. Ntan la medema manifestazion fovl mo autri beliscimi resultac de nosc pitli atlec. Anna
Senoner se a purta a cesa n sgondo y n terzo post. Florian Schmalzl ie stat l miëur tla cumbineda tla
categoria sota 12 ani, ulache Maximilian Gartner a arjont n bel terzo plazamënt. Chesta garejedes
fova dan doi enes a Pardac.
For a Pardac fovel ntan l ultimo fin dl ena na tappa dl Alpencup. Tlo se a Jessica Malsiner tëut la
sodesfazion de vëncer ntan l sgondo di de saut. Sun l HS 104 ala arjont 94 metri, batan nscila la
sterscia Lisa Hirner dl Austria. L di dant a propi chesta atleta venciu da Jessica. Cun chësta
prestazions ie nosta atleta inant a cë tla tlassifica generela tl Alpencup, dejmustran nscila de avëi
arjont na bona costanza y n boniscimo livel do doi ani ulache la ne butova gor de no.
Tla proes de cumbineda udon n bel sgondo post de Annika Sief de Varena. Tlo fossl perdrët nce
Daniela Dejori a gareje. Eila fova nchin sen la prima tla tlassifica generela tl Alpencup per chël che
reverda la cumbineda nordica. Daniela ië sën tla Norvegia, plu avisa a Trondheim. Ilo vala a scola y se alenea cun l Schiclub dl post adum cun la atletes plu stersces dla Norvegia. Na beliscima esperienza che ëila po fe ntan n an de scola. Perchël fovla nia a Pardac a fe la garejedes dl Alpencup ma a Lillehammer, ulache la se a tëut la sodesfazion de vëncer i campiunac naziunei da insta dla Norvegia.
Udon perchël che l muvimënt dl ëiles de chësta disciplines ië tl lëur de crëscer de gra al gran lëur de Romed Moroder y si team de alenadëures.


werner

Sponsor

Raiffeisen Gherdeina
ITC Raetia sezion Sport GherdëinaCentro Fondo S.Cristina

Foto

Facebook