fondo

11/02/2020

Grandiscimo suzes pra la „downhill“ sun l purtoi de cësa


Finalmënter fova ruvà l gran di dla garejeda downhill sun M.Pana, aspistà y anjinià ca da duc i trainadëures, funzioneres y genitores dl Sci Club Gherdëina.
L fova n purtoi lonch 2,5km che piova via sai palusc y ruova ju tl zënter de pudejé. Danter ite fovel da fé n saut, n slalom lerch, coi y raides stersces finche brujova la giames. L fova n grandiscim spetacul udëi duc i atlec de Südtirol lascian jì chisc pitli sci strënc tan debota y cun tan na gran segurëza. Da auzé ora ie duc i prim plazamënc de nosc atlec: Moroder David, Brunello Gaia, Demez Silas, Dejori Verena (miëur tëmp dl‘ëiles, Runggaldier Nathan, Costa Samuel (pià via per l grup militer Fiamme Oro y miëur tëmp dl di) y Runggaldier Lukas (pià via per l grup militer Fiamme Gialle). N Bravo enc a duc i autri atlec che ie stai drët boni y me cun si sforz ie l Sci Club Gherdëina da inier inò dan ora tla tlassifica generela dla sozieteies.
Ulesse tò l ucajion de rengrazië de cuer duc chëi che ie unic a nes dé na man sun pista, pra l buffet da maië y a duc chei che a fat n gran tifo! De gra y ala proscima! (e.i.)

Resultac
Baby mutons 1km
4.Feichter Luca 2’20.6
Cuccioli mutans 2,5km
7.Rabanser Eline 6’25.7
Cuccioli mutons 2,5km
1.Moroder David 5’39.9
3.Senoner Noah Heinrich 5’44.2
8.Kostner Robin 6’34.8
Ragazzi mutans 2,5km
5.Broll Diletta 5’24.4
10.Moroder Lena 5’38.0
Ragazzi mutons 2,5km
5.Kofler Michael 5’15.5
10.Wanker Tobia 5’43.1
12.Zambon Luca 5’51.7
13.Grossi David 5’57.0
Allievi mutans 2,5km
4.Lardschneider Miriam 5’03.8
7.Major Samira 5’13.2
Allievi mutons 2,5km
2.Ploner Samuel 4’33.2
3.Nones Patrik 4’37.2
Aspiranti mutans 2,5km
1.Brunello Gaia 4’41.2
4.Valentini Esther 4’55.8
7.Planker Sophia 5’01.5
8.Franzoni Vivien 5’05.3
9.Stuflesser Marie 5’07.2
10.Planker Denise 5’08.1
11.Planker Elena 5’16.8
12.Piazza Verena 5’18.1
15.Marcato Asia 5’54.9
Aspiranti mutons 2,5km
1.Demez Silas 4’15.1
7.Senoner Fabian 4’31.4
Junior mutans 2,5km
1.Dejori Verena 4’36.4
2.Nocker Linda 5’18.6
Junior mutons 2,5km
1.Runggaldier Nathan 4’30.0
2.Mussner Luca 4’46.2
Senior mutons 2,5
1.Costa Samuel 4’03.6
2.Maierhofer Manuel 4’06.8
3.Oberbacher Pauli 4’18.5
Master A1 mutons 2,5km
1.Runggaldier Lukas 4’11.9

Sponsor

Raiffeisen Gherdeina
ITC Raetia sezion Sport GherdëinaCentro Fondo S.Cristina

Foto

Facebook