alpino

06/03/2018

Marlene Cup: campiunac pruvinziei de superG y slalom lerch a Reinswald

I atlec dl Schi Club Gherdëina sun i scialieres plu auc - Sofia Kerschbaumer y Gabriel Avesani vize-campions pruvinziei de superG y Mattia Cason campion pruvinziel de slalom lerch

Reinswald – Resultac de nosc atlec da auze ora tla gares states l ultimo fin dl ena a Reinswald te Sarntal, che valova danter l auter per i campiunac pruvinziei de super –G y slalom lerch tla categories “ aspiranti y juniores.”
Dala mutans se à Sofia Kerschbaumer, l ultimo venderdì ai 2 de merz davanià l titul de vize – campiunëssa pruvinziela de Super - G tla categuria aspiranti, destacheda mé de 10 centejimi dala mieura . N cumplimënt vala ënghe de fé a Nicol Nogler Kostner che à arjont n bon setimo plazamënt cun 1.67 sec. de tëmp n plu n cunfront ala prima.
Dai mutons ënghe n boniscimo resultat da pert de Gabriel Avesani che ie deventà vize - campion de super –G tla categoria juniores. Na bela sodisfazion y na bona gara ënghe da pert de Matteo Grossrubatscher che se à tlasificà al cuarto post tla categoria aspiranti, destacà de 1.57 sec. dal mieur de ndut.
N chël di iel stat mo na gara de super – G ulache Sofia Kerschbaumer à ino mustrà de vester pra la mieurës se tlasifican cuarta de ndut y prima tla categoria aspiranti nasciudes ti ani 2000/2001.
Dai mutons tla segonda gara stata n chël di abinons Mattia Cason al cuarto post y Gabriel Avesani al otavo post.

N sada, ai 3 de merz iel pona mo stat l slalom lerch, for a Reinswald. Ilo se à l atlet dl schi club Gherdëina, Filippo Collini asegurà l boniscimo cuarto plazamënt tla categoria aspiranti.
Tla categoria juniores à Mattia Cason pudù zapé su sun l scialier plu aut y se à nscila davanià l titul de campion pruvinziel de slalom lerch.
Dala mutans à Nicol Nogler Kostner arjont l bon setimo plazamënt tla categoria aspiranti.
N gran cumplimënt va ënghe a duc i autri atlec che à fat pea la garejedes y a chëi che la ti à magari chest iede manco butà! Fajon inant nscila!

Per stlu ju iel mo da di, che la garejedes te Reinswald ie states da stramp mpurtantes per nosc atlec, na sort de proa generela sce n possa ti di nscila, davia che propi chesta ena dai 5 ai 9 de merz saral sun la medema pistes i campiunac taliani U18, perchël sun na tela, dut l bon y bona fertuna a duc i atlec dl schi club Gherdëina che tol pert a chesta garejedes a livel naziunel.

Gregor Plancker


Sponsor

Raiffeisen Gherdeina
ITC Raetia sezion Sport GherdëinaCentro Fondo S.Cristina

Foto

Facebook